συγκοιμᾶσθε
συγκοιμάω
 • Meaning: to rest together, sleep together (esp. for sex)
 • Forms:
  • συγκοιμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
συγκοινωνεῖν
συγκοινωνεῖτε
συγκοινωνέω
 • Meaning:
  • to co-participate with
  • to be connected with
  • to share (something with someone)
 • Forms:
  • συγκοινωνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγκοινωνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • συγκοινωνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συγκοινωνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
συγκοινωνήσαντες
συγκοινωνήσεις
συγκοινωνήσητε
συγκοινωνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-participant, companion, partaker
 • Forms:
  • συγκοινωνούς Adj: Acc Plur Masc
συγκοινωνούς
σύγκοιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bed companion (wife), bedfellow
 • Forms:
  • συγκοίτου Adj: Gen Sing Masc/Fem
συγκοίτου
συγκολλάω
 • Meaning: to glue together
 • Forms:
  • συγκολλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συγκολλῶν
συγκομίζω
 • Meaning:
  • to collect, gather
  • to bring in (the harvest)
  • to bury (someone)
 • Forms:
  • συγκομισθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • συνεκόμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συγκομισθεῖσα
συγκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting to pieces, mangling
 • Forms:
συγκοπιάσασαν
συγκοπιᾶτε
συγκοπιάω
 • Meaning: to work with, labour together with (someone)
 • Forms:
  • συγκοπιάσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • συγκοπιᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
συγκόπτειν
συγκόπτω
 • Meaning:
  • to cut into pieces, cut asunder, cut apart, cut up
  • to crush, grind
  • to hew down, chop down
  • to deal a severe blow to
  • to destroy (someone), kill
  • to beat (something) small, break up, pound small (e.g., to pound a rock into powder)
  • to cut short
  • to cut off
 • Forms:
Present
 • συγκόπτειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • συγκόψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συγκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συγκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • συνεκόπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • συγκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συνεκόπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνέκοψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συγκόψαι
συγκόψατε
συγκόψεις
συγκόψουσι, συγκόψουσιν
συγκόψω