συγκλάζω
 • Meaning: to sound together with
συγκλαίω
 • Meaning:
  • to weep with
  • to crush
συγκλάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: συγκλάω
συγκλάσει
συγκλασμόν
συγκλασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breaking, breakage
συγκλάσω
συγκλάω
 • Meaning:
  • to shatter (something), break (something), crush (something)
  • to burst, shatter
 • Forms:
  • συγκλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συγκλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνέκλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέκλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
συγκλειομένας
συγκλειόμενοι
συγκλείοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συγκλείω
συγκλείοντες
συγκλεῖσαι
συγκλείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: συγκλείω
συγκλείσαντες
συγκλείσεις
συγκλείσῃς
συγκλεισθέντος
συγκλεισθῆναι
συγκλεισθήσεται
συγκλεισθήσονται
σύγκλεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rim, border, stop, stopper
 • Forms:
συγκλείσματα
συγκλεισμόν
συγκλεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • confinement, encirclement, enclosure
  • something that encloses
  • closed place, refuge, hiding place
  • something securely closed and locked
  • hole (of a snake)
  • siege, shutting up
  • state of being shut up
  • hardness (of the heart)
  • clashing together
  • massiveness (of gold)
συγκλεισμοῦ
συγκλεισμῷ
συγκλεισμῶν
σύγκλεισον
συγκλείσουσι, συγκλείσουσιν
συγκλειστά
συγκλειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locksmith
συγκλειστόν
συγκλειστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • shut up, enclosed, bordered
 • Substantival Meaning:
  • a border
  • a stop, stopper
 • Forms:
  • συγκλειστά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • συγκλειστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • συγκλειστόν Adj: Acc Sing Masc
συγκλείω
 • Active Meaning:
  • to close up together, hem in, close off
  • to confine, imprison, shut up
  • to put fish in a net
  • to overlay (with gold)
  • to encircle (a city), enclose
  • to besiege
  • to restrain (someone) from (something)
  • to block the way to achieving a goal
  • to hedge in (someone)
  • to consign (someone to something)
  • to complete
 • Passive Meaning:
  • to be closed
  • to be shut in together
  • to be straitened
 • Forms:
Present
 • συγκεκλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συγκλειομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • συγκλειόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συγκλείοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συγκλείων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συγκλείοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • συγκλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συγκλείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συγκλεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συγκλεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • συγκλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • συγκλείσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • συγκλείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σύγκλεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συγκλεισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • συγκλεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνέκλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέκλεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • συγκέκλεικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συγκεκλεικότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • συγκεκλεισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συγκεκλεισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συγκεκλεισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συγκεκλεισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
συγκλείων
συγκληρονόμα
συγκληρονομέω
 • Meaning: to be joint-heir, inherit together, share inheritance
 • Forms:
  • συγκληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συγκληρονομήσῃς
συγκληρονόμοι
συγκληρονόμοις
συγκληρονόμον
συγκληρονόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • inheriting together
 • Substantival Meaning:
  • joint heir, a co-heir, fellow-heir
 • Forms:
συγκληρονόμων
σύγκλητοι
σύγκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: called together, summoned
 • Forms:
  • σύγκλητοι Adj: Nom Plur Masc
συγκλύζω
 • Meaning: to wash over, overwhelm (of rivers), engulf
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant. 8:7
  Apocrypha: Wis. 5:22
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • συγκλύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
συγκλύσουσι, συγκλύσουσιν