πρήθω
 • Meaning: to expand, inflate, blow out, cause to swell out
 • Forms:
  • πεπρησμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • πρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πρησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πρηνέα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: πρηνής
πρηνεῖς
πρηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with the face downward, head-foremost
  • down-hill, leaning forward, leaning headfirst, headlong
  • falling forward
  • prostrate
  • swollen, distended
  • toward ground
 • Forms:
πρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πρήθω
πρησθείς
πρησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πρήθω