περιθεῖναι
περιθείς
περίθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything put around something
  • headband, necklace
  • enclosure, covering, something that encloses
 • Forms:
περιθεμάτων
περιθέμεναι
περιθέμενος
περιθέντες
περιθέσεως
περιθέσθαι
περιθέσθω
περίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wearing; a putting all around, i.e., decorating oneself with
περίθετε
περιθήσει
περιθήσεις
περιθήσεται
περιθήσετε
περιθήσῃ
περιθήσουσι, περιθήσουσιν
περιθήσω
περίθου