παραμεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραμένω
παραμείνας
παραμείνῃ
παραμείνητε
παράμεινον
παραμένει
παραμένειν
παραμενεῖν
παραμένουσα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Part: Fut Act Nom Sing Fem
 • Root: παραμένω
παραμένουσιν, παραμένουσι
παραμενοῦσι, παραμενοῦσιν
παραμένω
 • Meaning:
  • to remain, stay, abide, endure
  • to hold on to and remain loyal to
  • to stay beside (to serve)
  • to survive
  • to continue (in an occupation or office)
  • to remain a long time without going away
 • Forms:
Present
 • παραμένουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παραμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παραμενεῖν Verb: Pres Act Infin
 • παραμένειν Verb: Pres Act Infin
 • παραμένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραμένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • παραμένουσα Part: Fut Act Nom Sing Fem
 • παραμένων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • παραμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παρέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παράμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραμείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παραμεῖναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παραμεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • παραμεῖναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • παραμείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παραμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραμενῶ
παραμένων
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παραμένω
παραμίγνυμι
 • Meaning: to mix with
παραμόνιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: constant, steadfast, permanent
παράμονοι
παράμονον
παράμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: lasting, constant, enduring
  • Of person: steadfast, constant, stubborn, persistent
 • Forms:
  • παράμονοι Adj: Nom Plur Masc
  • παράμονον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παράμονον Adj: Acc Sing Masc
παραμυθεῖσθε
παραμυθέομαι
 • Meaning: to comfort, encourage, cheer up (someone), lit.: to speak alongside
 • Forms:
  • παραμυθοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραμυθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παραμυθήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • παραμυθούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παραμυθούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
παραμυθήσωνται
παραμυθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • persuasion
  • comfort, consolation, encouragement, exhortation
  • relief from distressful situation
 • Forms:
παραμυθίαι
παραμυθίαν
παραμύθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • comfort, consolation, encouragement, alleviation
  • expression of comfort and encouragement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαραμύθιονπαραμύθια
GENπαραμυθίουπαραμυθίων
DATπαραμυθίῳπαραμυθίοις
ACCπαραμύθιονπαραμύθια
παραμυθούμενοι
παραμυθούμενος