κοκκάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little grain (of hailstone)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκοκκάριονκοκκάρια
GENκοκκαρίουκοκκαρίων
DATκοκκαρίῳκοκκαρίοις
ACCκοκκάριονκοκκάρια
κόκκινα
κοκκίνην
κόκκινον
κόκκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • scarlet, red
 • Substantival Meaning:
  • scarlet wool, scarlet thread
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκόκκινοςκοκκίνηκόκκινον
GENκοκκίνουκοκκίνηςκοκκίνου
DATκοκκίνῳκοκκίνῃκοκκίνῳ
ACCκόκκινονκοκκίνηνκόκκινον
VOCκόκκινεκοκκίνηκόκκινε
Plural
 MascFemNeut
NOMκόκκινοικόκκιναικόκκινα
GENκοκκίνωνκοκκίνωνκοκκίνων
DATκοκκίνοιςκοκκίναιςκοκκίνοις
ACCκοκκίνουςκοκκίναςκόκκινα
VOCκόκκινοικόκκιναικόκκινα
κοκκίνου
κοκκίνῳ
κόκκον
κόκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • red object, scarlet object (e.g., scarlet clothing)
  • seed, a kernel of seed, grain, corn
κόκκου
κοκκύζω
 • Meaning: crow of a rooster, cock-a-doodle-doo
κόκκῳ
κόκκων