κναφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cloth-carer, fuller, dresser, tailor
κναφέα
κναφέως
κνηθόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κνήθω
κνήθω
 • Meaning:
  • to itch
  • to scratch, i.e., (by implication) to tickle
 • Forms:
  • κνηθόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
κνῆμαι
κνήμαις
κνήμας
κνήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shin, lower leg
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκνήμηκνῆμαι
GENκνήμηςκνημῶν
DATκνήμῃκνήμαις
ACCκνήμηνκνήμας
VOCκνήμηκνῆμαι
κνήμην
κνημῖδες
κνημίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greave, legging
 • Forms:
κνήφη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an itch (as divine punishment)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκνήφηκνῆφαι
GENκνήφηςκνηφῶν
DATκνήφῃκνήφαις
ACCκνήφηνκνήφας
VOCκνήφηκνῆφαι
κνήφῃ
κνίδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a nettle
 • Forms:
κνίζω
 • Meaning: to scratch, prick, scrape, grate, tickle, nettle, chafe, irritate
 • Forms:
  • κνίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κνίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κνίζω
κνῖσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fat, aroma of burnt fat
 • Forms:
κνίσαις
κνίσης
κνίσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: scratches, quarrels
κνώδαλα
κνώδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a wild animal, wild creature
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκνώδαλονκνώδαλα
GENκνωδάλουκνωδάλων
DATκνωδάλῳκνωδάλοις
ACCκνώδαλονκνώδαλα
κνωδάλων