κατεγέλα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to laugh at, sneer
 • Root: καταγελάω
κατεγέλασαν
κατεγέλασε, κατεγέλασεν
κατεγέλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταγελάω
κατεγινόμην
κατεγίνοντο
κατέγνω
κατεγνωσμένος
κατέγραφε, κατέγραφεν
κατεγράφη
κατέγραψαν
κατέγραψας
κατέγραψε, κατέγραψεν
κατεγχειρέω
 • Meaning:
  • to plot against
  • to treat fully, discuss thoroughly
 • Forms:
  • κατεγχειρουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
κατεγχειρουμένοις