ἐξέχεα
ἐξέχεαν
ἐξέχεας
ἐξέχεε, ἐξέχεεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξεχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξεχόλησε, ἐξεχόλησεν
ἐξεχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξέχω
ἐξεχύθη
ἐξεχύθην
ἐξεχύθησαν
ἐξεχύνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξεχύννετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐξέχω
 • Active Meaning:
  • to project, jut out, protrude
  • to stand out, be prominent
  • to project from, extend
 • Middle Meaning:
  • to project from
 • Forms:
  • ἐξεχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐξέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐξέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐξέχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξεχώρησαν
ἐξεχώρησε, ἐξεχώρησεν
ἐξεχώρισε, ἐξεχώρισεν