ἐλλείπειν
ἐλλείπητε
ἐλλεῖπον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λείπω
ἐλλείπω
 • Meaning:
  • to fail, leave off, fall short, omit, leave behind
  • to be deficient, have a shortfall
 • Forms:
  • ἐλλείπειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλλείπητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐλλίπῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλλίπῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἐλλείψεως
ἔλλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: failing, falling short, defect
 • Forms:
Ἕλλην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Greek
 • Forms:
  • Ἑλλήνων Noun: Gen Plur Masc/Fem
ἑλληνίδας
ἑλληνικά
ἑλληνικοῖς
ἑλληνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hellenic, Greek
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑλληνικόςἑλληνικήἑλληνικόν
GENἑλληνικοῦἑλληνικῆς
ἑλληνικής
ἑλληνικοῦ
DATἑλληνικῷἑλληνικῇἑλληνικῷ
ACCἑλληνικόνἑλληνικήνἑλληνικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑλληνικοίἑλληνικαίἑλληνικά
GENἑλληνικῶνἑλληνικῶνἑλληνικῶν
DATἑλληνικοῖςἑλληνικαῖςἑλληνικοῖς
ACCἑλληνικούςἑλληνικάςἑλληνικά
Ἑλληνίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Grecian woman
 • Forms:
Ἑλλήνων
ἐλλίπῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐλλείπω
ἐλλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wanting, lacking, defective, withhold
 • Forms:
ἐλλιπών
ἐλλόγα
ἐλλογᾶται
ἐλλόγει
ἐλλογεῖται
ἐλλογέω
 • Meaning: to impute, put on account, charge to (someone's) account
 • Forms:
  • ἐλλόγα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλλογᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλλόγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλλογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐλλόγιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἐλλογιμωτάτος
 • Meaning:
  • included
  • reputable, eminent, distinguished
 • Forms:
ἐλλογίμους
ἐλλογίμων
ἐλλογιμωτάτοις
ἐλλογιμωτάτος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐλλόγιμος
 • Meaning: most reputable, most eminent, most distinguished
ἐλλουλίμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • festival days
  • festival exultation, praise festivals
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg 9:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _