ἕλκει
 • Parse #1: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
 • ----------
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἕλκος
ἕλκη
ἑλκόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντα
ἕλκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἕλκω
ἑλκόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἕλκω
ἕλκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a festering wound
  • a sore, an ulcer
 • Note: See ἕλκει as a Verb: to draw
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἕλκοςἕλκη
GENἕλκουςἑλκῶν
DATἕλκειἕλκεσι(ν)
ACCἕλκοςἕλκη
ἕλκους
ἕλκουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ἕλκω
ἕλκουσι, ἕλκουσιν
ἑλκόω
 • Meaning:
  • to cause sores, cause ulcers
  • to be full of sores, be ulcerous
 • Forms:
  • εἱλκωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἡλκωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἑλκῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἑλκύω
ἑλκύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσῃ
ἕλκυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσω
ἑλκύω
 • Meaning: to draw, pull, drag
 • Forms:
  • ἕλκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἕλκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἑλκῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἑλκύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἑλκύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἕλκω
 • Meaning:
  • to draw (a sword), drag, pull
  • to cause to move along (something that is incapable of moving on its own)
  • to draw, attract
  • to flow along (of a river)
  • to move a long way (of the sun)
  • to prolong, last long, endure long, tolerate long
  • to draw in, breathe, inhale, suck in
  • to excite
  • to make (furrows) by drawing or dragging a plow
  • Figurative: to value highly
 • Note: See ἕλκει as a noun: sore, injury
 • Forms:
Present
 • ἑλκομένους Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἑλκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἕλκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἕλκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἕλκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἕλκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἑλκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἕλκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἕλκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • εἷλκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἵλκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἵλκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εἵλκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἧλκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἧλκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἑλκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • εἵλκυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • εἵλκυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἵλκυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἵλκυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἵλκυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἱλκύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἕλκυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἕλκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκῶν