δέξαι
δεξαμενάς
δεξαμενή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a reservoir, tank, cistern, trough
 • Forms:
δεξαμένη
δεξάμενοι
δεξαμένοις
δεξάμενος
δεξαμένων
δέξασθαι
δέξασθε
δεξάσθω
δέξεται
δέξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δέξηται
δεξιά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: δεξιός
δεξιᾷ
δεξιάζω
 • Meaning:
  • to greet with the right hand
  • to approve, welcome
 • Forms:
  • δεξιασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
δεξιαῖς
δεξιάν
δεξιάς
δεξιᾶς
δεξιασθείς
δεξιοβάλους
δεξιοβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: body-guard, right-hand guard
 • Note: Found in Acts 23:23, may be misspelling of δεξιολάβος
δεξιοῖς
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman, right-hand guard
δεξιολάβους
δεξιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δεξιός
δεξιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • right as opposed to the left
 • Substantival Meaning:
  • the right hand
  • the right-hand side
 • Forms:
δεξιοῦ
δεξιούς
δεξιῷ
δεξιῶν
δέξομαι
δέξωνται