βοῶν
  • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
  • Root: βοῦς
βοῶντα
βοῶντες
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • Root: βοάω
βοῶντος
  • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Root: βοάω
βοώντων
  • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Root: βοάω
βοῶσα
  • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Root: βοάω