βηθ
 • Parse: Transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: bet, beth (second Hebrew letter)
βῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a step, stride, the way one walks, one's gait
  • platform, footstool, rostrum
  • tribunal, judgment-seat, throne
 • Forms:
βήμασι, βήμασιν
βήματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βῆμα
βήματι
βήματος
βηρύλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beryl
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβηρύλλιονβηρύλλια
GENβηρυλλίουβηρυλλίων
DATβηρυλλίῳβηρυλλίοις
ACCβηρύλλιονβηρύλλια
βηρύλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gem of sea-green colour, beryl
βηρύλλῳ
βήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βαίνω