ἀποσυνάγω
 • Meaning:
  • to recover from (something), cure
  • to help someone be freed from
  • to remove something troublesome
 • Forms:
  • ἀποσυνάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποσυνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσυνάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποσυνάγωγοι
ἀποσυνάγωγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • put out of the synagogue
  • outcast from the synagogue
  • excluded from the synagogue
  • excommunicated
 • Forms:
ἀποσυναγώγους
ἀποσυνάξαι
ἀποσυνάξει
ἀποσυνάξεις
ἀποσυνέχει
ἀποσυνέχω
 • Meaning: to hold, snare
 • Forms:
  • ἀποσυνέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀποσῦραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀποσύρω
ἀποσυριεῖς
ἀποσυρίζω
 • Meaning: to whistle aloud
ἀποσύρω
 • Meaning:
  • to remove from a surface, skim off
  • to scalp (4Macc 9:28)
  • to tear away, scrape off
 • Forms:
  • ἀποσυριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποσῦραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀποσῦραι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπέσυρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπέσυρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur