ἀποσκαρίζω
 • Meaning:
  • to struggle, jump about, throb, palpitate, writhe, twist
  • to convulse, gasp for air (before suffocating to death)
 • Forms:
  • ἀπεσκάρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποσκεδάζω, ἀποσκεδάννυμι
 • Meaning:
  • to dispel, disperse, scatter abroad
  • to discard (as useless, unacceptable)
 • Forms:
  • ἀποσκεδάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποσκεδάσεις
ἀποσκευάζω
 • Meaning:
  • to remove furniture, strip of furniture
  • to lay aside, strip away, get rid of
  • to pack up one's baggage, take up, pull off
 • Forms:
  • ἀποσκευάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποσκευασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀποσκευασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
ἀποσκευαῖς
ἀποσκευάσαι
ἀποσκευασάμενοι
ἀποσκευασάμενος
ἀποσκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inanimate:
   • belongings, goods, property, baggage, chattel
   • furniture, equipment, appointment
  • collectively:
   • infants, children, slaves
   • family members (e.g., wives and children, except male adults)
 • Forms:
ἀποσκευῇ
ἀποσκευήν
ἀποσκευῆς
ἀποσκηνόω
 • Meaning:
  • to move tent away, decamp, keep apart from
  • to fold up a tent and move elsewhere to live
 • Forms:
  • ἀποσκηνώσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀποσκηνώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀποσκηνώσας
ἀποσκηνώσῃς
ἀποσκίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shadow, a shading off
ἀποσκληρύνω
 • Meaning:
  • to deal harshly with, deal cruelly with
  • to harden
 • Forms:
  • ἀπεσκλήρυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀποσκοπεύει
ἀποσκοπευόντων
ἀποσκοπεύσω
ἀποσκοπεύω
 • Meaning: to look at, keep watch, look out for, look intently at
 • Forms:
  • ἀποσκοπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκοπευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ἀπεσκοπεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεσκόπευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεσκόπευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἀποσκοπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποσκοπέω
 • Meaning:
  • to keep watch (over), guard
  • to look away from (something) to concentrate on (something else)
  • to be loyal
 • Forms:
  • ἀπεσκόπει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀποσκορακιεῖ
ἀποσκορακίζω
 • Meaning:
  • to discharge, send away (as not needed)
  • to wish someone were far away
  • to curse, damn
 • Forms:
  • ἀπεσκοράκισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκορακίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποσκορακιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποσκορακίσῃς
ἀποσκορακισμόν
ἀποσκορακισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: renunciation, repudiation, abjuration, casting off utterly
ἀποσκυθίζω
 • Meaning: to scalp, strip off the scalp in Scythian fashion
 • Forms:
  • ἀπεσκύθιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεσκύθιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur