ἀποκομίζοντος
ἀποκομίζω
 • Meaning:
  • to bring back, carry away, take along, escort
  • to carry back (something to where it belongs or to its destination)
 • Forms:
  • ἀποκομίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποκομίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποκομίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀποκομίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀποκομιοῦντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
ἀποκομιοῦντας
ἀποκομίσαι
ἀποκομίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποκομίζω
ἀποκοπεῖσα
ἀποκοπείσης
ἀποκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of cutting off, cancelling
ἀποκοπῆναι
ἀποκοπήν
ἀποκόπτειν
ἀποκόπτω
 • Active Meaning:
  • to chop off, cut off, hew
  • to amputate
  • to castrate, make a eunuch of
  • to stop conferring
 • Passive Meaning:
  • to be a eunuch
 • Forms:
  • ἀποκοπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπεκόπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκεκομμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀποκεκομμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀποκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποκόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀποκόπτων
ἀποκοσμέω
 • Meaning:
  • to remove from the world
  • to restore order by clearing away, clear away
 • Forms:
  • ἀπεκόσμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκόψει
ἀποκόψεις
ἀπόκοψον
ἀποκόψονται