ἀντοφθαλμεῖ
ἀντοφθαλμεῖν
ἀντοφθαλμέω
 • Meaning:
  • to look directly at, face, meet face to face, bear up into, look eye-to-eye
  • to confront and defy
 • Forms:
  • ἀντοφθαλμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντοφθαλμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντοφθαλμῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἀντοφθαλμῆσαι