ἀντίγραφα
ἀντιγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a written response, reply in writing
 • Forms:
ἀντιγράφοις
ἀντιγράφομεν
ἀντίγραφον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: transcript, copy (of a document)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντίγραφονἀντίγραφα
GENἀντιγράφουἀντιγράφων
DATἀντιγράφῳἀντιγράφοις
ACCἀντίγραφονἀντίγραφα
ἀντίγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a copy, duplicate, transcript
 • Forms:
ἀντιγράφω
 • Meaning:
  • to write against
  • to write back, write in reply
  • to copy, transcribe (something)
 • Forms:
  • ἀντιγράφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀντέγραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀντέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀντιγράφῳ
ἀντιγράφων